गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवी- तुवरण्यमभर- ्गो देवसयाह धीमहीधियो यो न: प्रचोदयात्- English: Om bhoor bhuvah svahTat…

श्री हनुमान चालीसा

दोहा :  श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु…